Podczas pierwszej wizyty przeprowadzam z Państwem szczegółowy wywiad na temat dolegliwości, z którymi się zgłaszacie, oraz  badanie fizykalne. Badanie fizykalne polega na szczegółowej obserwacji, palpacji, szeregu aktywnych i biernych testów ortopedycznych oraz testów mięśniowych mających na celu dokładne określenie problemu. Po zebraniu pełnych informacji z wywiadu i badania omawiam z Państwem diagnozę oraz przebieg proponowanej terapii.

Jeśli Państwo posiadacie dokumentację medyczną w formie wypisów ze szpitala lub obrazów diagnostycznych (rezonans magnetyczny, zdjęcie rentgenowskie, tomografię komputerową, badanie USG) to proszę o zabranie ich z sobą.

Dla ułatwienia procesu badania proszę o wzięcie wygodnego stroju zmiennego.