POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

FIZJOTERAPEUTÓW

Nasza oferta

Rehabilitacja pozabiegowa
Rehabilitacja ortopedyczna
Rehabilitacja stomatologiczna
Neurologia funkcjonalna

   Mateusz Dydacki

Wykształcenie:
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapia, ukończonego z wyróżnieniem. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji,  terapii manualnej i treningu motorycznego.

O sobie:
Moja praca jest również moją pasją, dlatego wkładam w nią całe zaangażowanie. Pacjentom proponuję zawsze bezpieczną terapię, opartą o najnowsze  i sprawdzone metody rehabilitacyjne. Profesjonalne podejście i doświadczenie pozwala mi na uzyskanie oczekiwanych rezultatów terapii.

Jestem także tłumaczem i asystentem na szkoleniach P-DTR prowadzonych przez dr Jose Palomar. Współpracuję  z wydawnictwami w zakresie tłumaczenia książek o tematyce rehabilitacyjnej.

KURSY I SZKOLENIA:

 • 2022 – Kurs leczenia problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym – prowadzący Christian Voith

  2020-2021 – Kurs Neuroseminars moduł I, II, III, IV– prowadzący Nicole Oliver, Darren Barnes-Heath

 • 2019 – Kurs P-DTR Visual Diagnostic Master Class – prowadzący: dr Jose Palomar Lever
 • 2018 – Kurs Manipulacji powięzi wg Luigiego Stecco w dysfunkcjach narządów wewnętrznych – prowadzący Antonio Stecco, Francesco Motton 
 • 2016 – Kurs Manipulacji powięzi wg. Luigiego Stecco– Fascial Manipulation Course – prowadzący: Natalie Brettler, Stefano Casadei   
 • 2016 – Szkolenie Indywidualny dobór funkcjonalnej wkładki ortopedycznej – prowadzący Małgorzata Jura
 • 2015-2017 – Kurs P-DTR (Proprioceptive- Deep Tendon Reflex) – prowadzący: dr Jose Palomar Lever
 • 2015 – Kursy prosektoryjnej anatomii palpacyjnej – prowadzący mgr Michał Szlęzak
  – Moduł I: Kończyna górna
  – Moduł II: Kończyna dolna
  – Moduł III: Tułów i głowa
 • 2015- 2017 – Kurs Terapii Manualnej w dysfunkcji narządu ruchu wg standardu IFOMPT – prowadzący  Stanisław Legocki
  POZIOM ROZWIJAJĄCY :
  – Moduł I: Dysfunkcje odcinka piersiowego kręgosłupa
  – Moduł II LPD I: Dysfunkcje odcinka lędźwiowego kręgosłupa i kończyny dolnej
  – Moduł III LPD II: Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolnej
  – Moduł IV: Dysfunkcje przejścia szyjno-piersiowego i dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz kończyny górnej
  – Moduł V: Dysfunkcje górnego odcinka kręgosłupa oraz stawu skroniowo-żuchwowego, KISS Syndrom
  – Moduł VI: Repetytorium
 • 2014 – Kurs Neurodynamika Kliniczna kwadrant górny i dolny – prowadzący Michael Shacklock
 • 2013 – Kurs ”Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w ostrych zespołach bólowych kręgosłupa  lędźwiowego”  – prowadzący dr Mirosław Kokosz, mgr Witold Sodel
 • 2012-2013 – Kurs „Współczesne metody diagnostyki oraz leczenia tkanek miękkich” – prowadzący dr n. k.f. Jarosław Ciechomski D.O
 • 2012-2013 – Kurs nowoczesnej koncepcji stabilizacji. – prowadzący  Stanisław Legocki
  – Moduł I: Stabilizacja centralna: tułów, kręgosłup, miednica
  – Moduł II: Kończyny rok 2005
  – Moduł III: Szyjny odcinek kręgosłupa i staw skroniowo – żuchwowy
 • 2012 -2015 – Kurs Terapii Manualnej w dysfunkcji narządu ruchu wg standardu IFOMPT  – prowadzący Stanisław Legocki
  POZIOM PODSTAWOWY lata 2012 do 2015:
  – Moduł I: Stawy kończyn i stawy skroniowo – żuchwowe –  diagnostyka
  – Moduł II: Terapia stawów kończyn i stawów skroniowo – żuchwowych terapia
  – Moduł III: Kręgosłup – badanie
  – Moduł IV: Kręgosłup – terapia
  – Moduł V: Kończyny – terapia: techniki mobilizacyjne 2 i 3 płaszczyznowe oraz techniki szybkie
  – Moduł VI: Kończyny – różnicowanie dysfunkcji mięśniowych, terapia: techniki mobilizacji mięśniowych, stabilizacja stawów kończyn
  – Moduł VII: Kręgosłup – badanie trójpłaszczyznowe, badanie: górnego odcinka szyjnego GSzOK), badanie neurologiczne w ramach TM
  – Moduł VIII: Terapia: techniki trójpłaszczyznowe mobilizacji stawów kręgosłupa, różnicowanie dysfunkcji neurologicznych centralnych i obwodowych w ramach TM
  – Moduł IX: Terapia: techniki mobilizacji mięśniowej stawów kręgosłupa, stabilizacja kręgosłupa
  – Godziny Kliniczne (60 godz.) oraz przygotowaniem rozpoznania pacjenta wg medycznych kryteriów „Rozpoznania klinicznego”  (wywiad, badanie, diagnoza, planowanie terapii).
  – Moduł X: EGZAMIN MT1
 • 2012 – Konferencja naukowo-dydaktyczna : Neurodynamika – możliwości zastosowania i efekty terapii – prowadzący Michael Shacklock
 • 2011 – Nowoczesny trening w grach zespołowych – prowadzący Zespół Athletes Performance

  Wystąpienia:

  • 2019 – Prelegent III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego : Bezpieczeństwo i celowość wprowadzania otwartego łańcucha kinematycznego u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

   

  Mateusz Dydacki - ZnanyLekarz.pl

  Janusz Wilk

  Wykształcenie:
  Absolwent AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach oraz AWF we Wrocławiu, uczestnik licznych kursów o tematyce ortopedycznej i neurologicznej. Asystent kursów P-DTR,

  O sobie:
  Prywatnie miłośnik koszykówki, vinyli i kultury wschodu. W wolnym czasie lubi czytać autobiografie.

  KURSY I SZKOLENIA:

  •  2020-2021 Kurs Neuroseminars moduł I, II, III , IV– prowadzący Nicole Oliver, Darren Barnes-Heath
  •  2018-2019 Kurs P-DTR (Proprioceptive- Deep Tendon Reflex) – prowadzący: dr Jose Palomar Lever
  • 2018 – Kurs Manipulacji powięzi wg Luigiego Stecco w dysfunkcjach narządów wewnętrznych – prowadzący Antonio Stecco, Francesco Motton
  • 2018 Kurs Neurorevolution – prowadzący Daniele Pinto
  • 2018 – Prelegent – I Śląskie Sympozjum Ortopedyczno-fizjoterapeutyczne „Staw kolanowy” – Postępowanie rehabilitacyjne po przeszczepie autologicznych chondrocytów
  • 2017 – kurs Manipulacji powięzi wg. Luigiego Stecco– Fascial Manipulation Course – prowadzący: Kobi Weiss
  • 2017 – Szkolenie Trening okluzyjny i flossing w fizjoterapii i sporcie – mgr Wojciech Kubasik
  • 2017 – Szkolenie „Aktualne trendy w operacyjnym leczeniu urazów kończyny dolnej – staw kolanowy” dr n. med. Grzegorz Hajduk, lek. Maciej Mierzwiński
  • 2016 – Kurs Terapia Manualna – Kaltenborn-Evjenth Concept – AEX 2 – Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Nauczyciel Sepp Hesslinger
  • 2016 –Kurs „Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – mięśniowo-powięziowe rozluźnianie (cz. 3)” – prowadzący dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O.
  • 2016 –Kurs Terapia Manualna – Kaltenborn-Evjenth Concept – UEX – Badanie i leczenie kończyny dolnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Nauczyciel Mirosław Dębski
  • 2016 –wykład „ Kompleks miedniczno-lędźwiowy – wprowadzenie do koncepcji Maitland – prowadzący Thomas Horre
  • 2016 – uczestnictwo wFDM Congress – Katowice
  • 2016 –Kurs Terapia Manualna – Kaltenborn-Evjenth Concept – UWS – Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Nauczyciel Mirosław Kokosz
  • 2016 –Kurs „Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich – technika aktywnego rozluźniania”. Prowadzący dr n.k.f. Jarosław Ciechomski D.O.
  • 2016 –Kurs praktyczny z zakresu fizjoterapii ortopedycznej i sportowej – prowadzący: mgr Wojciech Kubasik, mgr Filip Humpa, mgr Dawid Pawlak –
  • 2015 –Kurs „Diagnoza i leczenie dysfunkcji narządu ruchu w koncepcie osteopatycznym. Moduł I.” – prowadzący Piotr Naporski D.O.
  • 2015– Kurs Terapia Manualna – Kaltenborn-Evjenth Concept – OEX- Badanie i leczenie kończyny górnej. Techniki podstawowe według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Nauczyciel Mirosław Kokosz
  Janusz Wilk - ZnanyLekarz.pl